Yurt Dışında Beni Neler Bekliyor?

Son yıllarda yapılan araştırmalara bakıldığında, yurt dışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Eğitim ve kariyer hayatında daha başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler eğitim hayatlarından sonra kariyerlerini de devam ettirmek için yurt dışını tercih ediyorlar. Peki yurt dışında sizi neler bekliyor?

• Uluslararası eğitim standartlarında eğitim görmek: Yurt dışında bir liseden veya üniversiteden mezun olmak; sağladığı iyi eğitim, kattığı tecrübe, kazandırdığı kültürel etkileşim ve toplum tarafından kabul gören prestijli bir diploma ile kişi sosyal statü açısından çok şey kazanır.

• Kişisel gelişim: Daha önce ailelerinden ayrı yaşamayan gençler için yurt dışında okumak, kendi başlarına yaşamayı öğrenmelerini ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktadır. Yurt dışında geçirecekleri süre boyunca, yeni yetenekler keşfetmelerine, kendilerini daha iyi tanımalarına ve diğer kültürler ile kendi kültürleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri fark etmelerine yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra ister istemez yeni durumlara ve ortamlara adapte olmak zorunda kalacaklar ve farklı deneyimler kazanacaklar. Bu da mezuniyet sonrası hayata karşı daha hazırlıklı olmalarını ve bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve olgunlaşmalarını sağlayacaktır.

• Dünya’nın birçok ülkesinden yeni arkadaşlara sahip olmak: Yurt dışında eğitimin en büyük fırsatlarından birisi de farklı kökenlerden gelen yeni arkadaşlarla yaşam boyu bir arkadaşlık kurmaktır. Yurt dışında eğitim görürken aynı sınıf içerisinde birden çok farklı milliyete sahip olan kişilerle arkadaşlık edeceksiniz ve böylece uzun süre kalıcı arkadaşlıkların temelini oluşturacaksınız. Genelde yabancı dil bilgimizi kullanmadığımız için bazı bilgileri unuttuğumuzu düşünürüz, ancak bu arkadaşlıklar ile yurt dışı eğitim programı sona erdikten sonra bile temasa geçerek yabancı dilinizi ilerletebilirsiniz.

• Yabancı dil bilginizi geliştirmek: Yurt dışında eğitim alırken etrafınızda günlük yaşantılarında öğrenmek istediğiniz dili konuşan birçok insan bulunur. Bu şartlar altında dil öğrenimi daha kolay ve hızlı gelişebilir. Günümüzde iyi bir iş sahibi olmak için, işverenler en az 2 dil bilen mezunları tercih etmektedir. Yurt dışında dilini geliştiren bireyler diğer adaylara göre daha avantajlı konumda olurlar ve daha rahat iş sahibi olabilmektedirler.

• Kariyer fırsatları elde etmek: Akademik hayatlarında ve gelecekteki kariyerlerinde onlara yol gösterecek insanlarla özel ilişkiler kurabilmeleri konusunda da onlar için faydalı olacaktır. Okudukları okullarda katıldıkları seminerler, projeler ve araştırmalar mezuniyet sonrasında kariyerleri açısından büyük bir fırsat sağlayacaktır. Yurt dışında kazanacakları deneyimler, dil becerileri ve kültürler arası iletişim kurma yetenekleri ile iş hayatında rekabet edebilirlikleri yükselecek ve bu da onlar için avantaj olacaktır.

• Yeni bakış açıları kazanmak: Farklı kültürlere sahip insanlarla iletişim kurmak, farklı politik ve ekonomik yapıları, sosyal ve kültürel normları öğrenmek küresel meseleler hakkında daha geniş bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Sorunların tek bir çözümünün olmadığını, farklı gibi görünen pek çok şeyin aslında eşit olduğunu anlayacak; dünyaya daha açık bir düşünce yapısı ile bakmaya ve hayatı bu şekilde değerlendirmeye başlayacaksınız.

• Yeni kültürler tanımak: Yurt dışında eğitim almayı tercih birçok öğrenci genelde ilk kez kendi evlerini terk ederek başka bir ülkede yaşamaya başlıyorlar. Gittikleri yeni ülkelerde karşılaştıkları farklı kültürlere karşı bakış açıları değişiyor. Daha önce o ülkeye ve kültürüne karşı olan düşüncelerin aslında öyle olmadığını görüyorlar. Yurt dışında eğitim aldıkları süreç boyunca yeni gıdalar, o ülkenin örf, gelenekleri ve sosyal atmosferleri ile karşılaşacaklar.

© 2019 Edubucks Site Haritası | Kullanım Şartları ve Gizlilik | Cookie Preferences